Disposem per a la nostra producció de:

- Torns c.n.c. de 2 eixos

- Centre de mecanitzat de 4 eixos

- Torns de lleves

- Roscadores

- Premses

- Torn revolver

- Torn cilíndric

- Taladres

           Torn de 2 eixos pas de barra 50 mm. equipat amb avançabarres

      Torn de 2 eixos pas de barra 75 mm. equipat amb carregador de barres

               Centre de mecanitzat vertical bancada 900 mm. de 4 eixos