Disposem per a la nostra producció de:

- Torn c.n.c. de doble capçal amb eines motoritzades i eix Y

- Torns c.n.c. de 2 eixos

- Centre de mecanitzat de 4 eixos

- Torns de lleves

- Roscadores

- Premses

- Torn revolver

- Torn cilíndric

- Taladres

          Torn de doble capçal, eines motoritzades i eix Y. 

          Pas de barra de 50 mm., equipat amb carregador LNS ALPHA 552

 

           Torn de 2 eixos pas de barra 50 mm. equipat amb avançabarres

          Torn de 2 eixos pas de barra 75 mm. equipat amb carregador de barres

          Centre de mecanitzat vertical bancada 900 mm. de 4 eixos